Lektoráty

Vyslané lektorky a lektori sú nenahraditeľnými aktérmi vo vyučovaní slovenského jazyka v zahraničí, v propagácii Slovenska a jeho kultúrnych špecifík. V tejto sekcii nájdete profily v súčasnosti aktívnych aj prehľad bývalých lektorov a lektoriek.

Inštitút slavistiky
Institut für Slawistik

Rakúsko, Spitalgasse 2,Viedeň, 1090

Zobraziť viac

Katedra teoretickej lingvistiky a slovanských jazykov
Кафедра теоретического и славянского языкознания.

Bielorusko, K. Marxa 31,Minsk, 22 00 30

Zobraziť viac

lektorát v Sofii
Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii

Bulharsko, ,Sofia,

Zobraziť viac

Veľkotrnovská univerzita Sv. Cyrila a Metoda
Великотърновски университет 'Св. св. Кирил и Методий'

Bulharsko, Teodosij Trnovski 2,Veľké Trnovo, 5003

Zobraziť viac

Катедра Славянско езикознание
Katedra slovanskej jazykovedy

Bulharsko, bul. Car Osvoboditel 15,Sofia, 1504

Zobraziť viac

Katedra stredoeurópskych jazykov
Department of the Central European Languages

Čína, North Xisanhuan Avenue 2,Peking, 100089

Zobraziť viac

Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra za slovački jezik i kniževnost

Chorvátsko, Ulica Ivana Lučića 3 ,Záhreb, 10 000

Zobraziť viac

Katedra slovanských štúdií
Département d’études slaves

Francúzsko, avenue Carnot 34,Clermont-Ferrand, 63000

Zobraziť viac

Sekcia slovenčiny, katedra strednej a východnej Európy
Section d'études slovaques, Département d'Europe centrale et orientale

Francúzsko, 65 rue des Grands Moulins ,Paris, 75013

Zobraziť viac

Inštitút slavistiky
Institut für Slavistik

Nemecko, Universitätsstraβe 31,Regensburg , 93053

Zobraziť viac

Inštitút slavistiky
Slavisches Institut

Nemecko, Weyertal 137,Köln, 50931

Zobraziť viac

Inštitút slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne (Sekcia západoslovanských jazykov)
Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin (Fachgebiet: Westslawische Sprachen)

Nemecko, Dorotheenstraße 65,Berlín, 10117

Zobraziť viac

Inštitút slavistických a pobaltských filológií
Szláv és Balti Filológiai Intézetben

Maďarsko, Múzeum krt. 4/D I. em.,Budapest, 1088

Zobraziť viac

Katedra slovenského jazyka a literatúry
Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Maďarsko, Hattyas utca 10,Szeged, 6725

Zobraziť viac

Lektorát slovenského jazyka a kultúry na Bolonskej univerzite so sídlom vo Forlì
Lettorato di Lingua e Cultura slovacca presso l'Università di Bologna con sede di Forlì

Taliansko, Corso della Repubblica 136,Forlì, 47121

Zobraziť viac

Katedra českých a slovenských štúdií
Department of Czech and Slovak Studies

Kórea, Oedae-ro 81,Mohyeon-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do , 17035

Zobraziť viac

Inštitút slovanských jazykov
Instytut Filologii Słowiańskiej

Poľsko, Grota-Roweckiego 5,Sosnowiec, 41-205

Zobraziť viac

Inštitút západnej a južnej slavistiky Varšavskej univerzity
Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Poľsko, ,Varšava,

Zobraziť viac

Katedra slovenskej filológie
Zakład Filologii Słowackiej

Poľsko, ul. Władysława Reymonta 4,Kraków, 30-059

Zobraziť viac

Katedra ruskej a slovanskej filológie
Departamentul de Filologie rusă şi slavă

Rumunsko, Str. Pitar Moş 7 - 13,Bucureşti, 010451

Zobraziť viac

Katedra slovanskej filológie
Kафедра славянской филологии

Ruská federácia, Ленинские горы 1,Moskva, 119992

Zobraziť viac

Oddelenie slovakistiky
Odsek za slovakistiku

Slovenská republika, Dr Zorana Đinđića 2,Novi Sad, 21000

Zobraziť viac

Studia Academica Slovaca
Studia Academica Slovaca

Slovenská republika, Gondova 2,Bratislava, 814 99

Zobraziť viac

Katedra slovenskej filológie
Кафедра словацької філології

Ukrajina, Univerzitetska ulica Університетська вулися 14,Užhorod, 88 000

Zobraziť viac

Slovakistický program
Slovak Studies Program

Spojené štáty, 1417 Cathedral of Learning ,Pittsburgh, 15260

Zobraziť viac

Katedra slavistiky
Каtedra za slavistiku / Катедра за славистику

Srbsko, Studentski trg / Студентски трг 3,Beograd / Београд, 11000

Zobraziť viac