Кафедра словацької філології

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Základné informácie
Názov (svk) Katedra slovenskej filológie
Univerzita (svk) Filologická fakulta, Užhorodská národná univerzita
University Філологичний факультет, Ужгородський насіональний уиіверситет
Name Кафедра словацької філології
Ulica Univerzitetska ulica Університетська вулися
Číslo 14
Mesto Užhorod
Krajina Ukraine
PSČ 88 000
Kontakt Martin Benikovský
Telefonický kontakt +380 0312 642 646
Webová stránka http://www.uzhnu.edu.ua/uk/cat/ffilology-filsl
Zameranie Výskum v oblasti onomastiky, najmä antroponým. Veľká pozornosť sa venuje komparatívnej lingvistike. Pracovisko sa dlhodobo zameriava na vydanie výkladového slovensko-ukrajinského slovníka. Umelecký preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny je zameraný najmä na poéziu. Odborná reflexia pôvodnej ukrajinskej literatúry na Slovensku a štúdium literárno-historických vzťahov Ukrajiny a Slovenska v období 19. a 20. storočia patrí k jadru skúmaní v oblasti literárnej vedy na pracovisku.