Iné slovakistické pracoviská

Vyslané lektorky a lektori sú nenahraditeľnými aktérmi vo vyučovaní slovenského jazyka v zahraničí, v propagácii Slovenska a jeho kultúrnych špecifík. V tejto sekcii nájdete profily v súčasnosti aktívnych aj prehľad bývalých lektorov a lektoriek.

Slovakistický program, Katedra slovanských jazykov a literatúr
Slovak Studies Program, Department of Slavic Languages and Literatures

Spojené štáty, Cathedral of Learning 1417,Pittsburgh, 15260

Zobraziť viac

Inštitút filológie, Katedra slovanských jazykov na Kyjveskej národnej univerzite T. Ševčenka
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ukrajina, ,,

Zobraziť viac

Katedra slovanských jazykov, Filologická fakulta, Ľvovská univerzita Ivana Franka
Кафедра слов’янської філології, Філологічний факультет Львівський національний університет імені Івана Франка

Ukrajina, ,,

Zobraziť viac

Katedra všeobecnej a slovanskej jazykovedy, Dnepropetrovská národná univerzita Olesa Gončara
Кафедра загального та слов'янського мовознавства

Ukrajina, ,,

Zobraziť viac