Katedra slovanskej jazykovedy

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Základné informácie
Názov (svk) Катедра Славянско езикознание
Univerzita (svk) Факултет Славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”
University Fakulta slovanských filológií, Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského
Name Katedra slovanskej jazykovedy
Ulica bul. Car Osvoboditel
Číslo 15
Mesto Sofia
Krajina Bulgaria
PSČ 1504
Kontakt prof. Nataľja Jevgeňjevna Anaňjeva, DrSc.
Telefonický kontakt (+359 2) 9871 068
Webová stránka http://www.slav.uni-sofia.bg
Zameranie Fakulta slovanských filológií pripravuje bakalárov, magistrov a doktorandov na prekladateľskú a tlmočnícku činnosť z oblasti bulharistiky, slavistiky a balkanistiky. Jednotlivé slavistické študijné profily sa sústreďujú na komparatívnu lingvistiku.