Szláv és Balti Filológiai Intézetben

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Základné informácie
Názov (svk) Inštitút slavistických a pobaltských filológií
Univerzita (svk) Filozofická fakulta Univerzita Eötvösa Loranda
University Bölcsészettudomány Kar Eötvös Lorand Tudományegyetem
Name Szláv és Balti Filológiai Intézetben
Ulica Múzeum krt.
Číslo 4/D I. em.
Mesto Budapest
Krajina Hungary
PSČ 1088
Kontakt Mária Imrichová
Telefonický kontakt 411 6700 / 5144
Webová stránka http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/index.shtml
Zameranie Pracovisko sa zameriava na slovanské jazyky a slovanskú literatúru, slovanské tradície, slovanské vzťahy, otázku národnostných menšín, situáciu slovanských menšín v Maďarsku. Zároveň je profilované pedagogicky, poskytuje študijný program slavistika so špecializáciou na konkrétny slovanský jazyk, ďalej poskytuje študijný program učiteľstva slovanských jazykov/slovenského jazyka v kombinácii s inými predmetmi (6-ročné štúdium) a slovenského jazyka a literatúry (5-ročné štúdium).