Département d’études slaves

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Základné informácie
Názov (svk) Katedra slovanských štúdií
Univerzita (svk) Filozofická fakulta, Univerzita Blaisa Pascala, Clermont-Ferrand
University UFR Lettres, langues et sciences humaines, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand
Name Département d’études slaves
Ulica avenue Carnot
Číslo 34
Mesto Clermont-Ferrand
Krajina France
PSČ 63000
Kontakt Martin Pukanec
Telefonický kontakt 04.73.40.63.90
Webová stránka http://lettres.univ-bpclermont.fr/rubrique160.html
Zameranie Slovenský jazyk sa na Univerzite Blaisa Pascala študuje ako povinne voliteľný cudzí jazyk pre študentov iných odborov. Štúdium slovenčiny je trojročné. Na konci každého ročníka získavajú študenti po úspešnom absolvovaní ústnych a písomných skúšok diplom, tzv. atestáciu z cudzieho jazyka. Každý školský rok takto študenti slovenčiny získavajú atestáciu zodpovedajúcu úrovni, ktorú absolvovali. Slovenský jazyk a slovenská história a kultúra sa vyučujú na Katedre slovanských jazykov a sú okrem iného odporúčaným rozšírením vedomostí pre študentov ruských štúdií.