Napíšte nám

Ak sa zaujímate o možnosť štúdia slovenského jazyka v zahraničí, o aktivity Studia Academica Slovaka alebo si myslíte, že na stránke nejaká informácia chýba, budeme radi, keď nám napíšete.

Napíšte nám

Kde nás nájdete

Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk
Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2
814 99 Bratislava, Slovensko
+421 2 59 339 497
sas@fphil.uniba.sk