Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Základné informácie
Názov (svk) Katedra slovenského jazyka a literatúry
Univerzita (svk) Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza, Segedínska univerzita
University Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szegedi Tudományegyetem
Name Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék
Ulica Hattyas utca
Číslo 10
Mesto Szeged
Krajina Hungary
PSČ 6725
Kontakt Stanislava Spáčilová (Zajacová)
Telefonický kontakt +36 62 54 60 92
Webová stránka http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/szlovak/index.php
Zameranie Primárnym cieľom pracoviska je pripraviť odborníkov v oblasti slovenského jazyka a literatúry, predovšetkým pedagógov základných a stredných škôl v Maďarsku s vyučovacím jazykom slovenským. Súčasné členky katedry a bývalá vedúca katedry (ktorá naďalej externe prednáša dejiny slovenskej literatúry pre študentov slavistiky) sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zameriavajú na tieto témy a oblasti: výskum problematiky kultúrno-historického významu Čabianskeho kalendára, používanie slovenského jazyka v kruhu poslucháčov slovakistiky v Maďarsku, slovenská literatúra v Maďarsku, výskum úrovne ovládania hovorovej slovenčiny na Dolnej zemi. Katedra spolupracuje aj s ďalšími (slovenskými) inštitúciami v Maďarsku (napr. Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Spolok segedínskych Slovákov, Slovenský inštitút v Budapešti, Oktatási Hivatal v Budapešti) a podieľa sa na organizácii rôznych výskumných, vzdelávacích a kultúrnych aktivít (kurzy slovenského jazyka pre verejnosť, organizácia odborných prednášok, autorských čítaní a besied so spisovateľmi atď.).