Zakład Filologii Słowackiej

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Základné informácie
Názov (svk) Katedra slovenskej filológie
Univerzita (svk) Inštitút slovanských filológií Jagelovskej univerzity
University Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Name Zakład Filologii Słowackiej
Ulica ul. Władysława Reymonta
Číslo 4
Mesto Kraków
Krajina Poland
PSČ 30-059
Kontakt Adela Gabríková
Telefonický kontakt 0048 12 6632703
Webová stránka http://www.ifs.filg.uj.edu.pl/zaklad-filologii-slowackiej
Zameranie Lektorát slovenského jazyka a kultúry v Krakove je súčasťou samostatnej Katedry slovenskej filológie ako jednej zo štyroch zložiek Inštitútu slovanských filológií. Slovakistiku so zameraním na tlmočnístvo a prekladateľstvo je v Krakove možné študovať na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a jej pozícia je v rámci inštitútu rovnocenná s ostatnými študijnými odbormi (bohemistika, bulharistika, kroatistika a srbistika). Katedra slovenskej filológie má šesť stálych zamestnancov (vrátane garantov s vedecko-pedagogickými hodnosťami), momentálne dvoch interných doktorandov a jedného hosťujúceho lektora.