Kафедра славянской филологии

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Základné informácie
Názov (svk) Katedra slovanskej filológie
Univerzita (svk) Filologická fakulta Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova
University Филологический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
Name Kафедра славянской филологии
Ulica Ленинские горы
Číslo 1
Mesto Moskva
Krajina Russia
PSČ 119992
Kontakt Katarína Mäsiarová
Telefonický kontakt +7 495 939 55 96
Webová stránka https://dls.e-slovak.sk/www.philol.msu.ru/~slavphil
Zameranie Pracovisko sa zameriava na pedagogickú a vedeckú činnosť v slavistických odboroch (slovakistika, bohemistika, polonistika, bulharistika, macedonistika, serbistika, kroatistika, slovenistika, ukrajinistika) a disciplínach; na odbornú prípravu filológov na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Lektorát slovenského jazyka a kultúry si tu udržiava pevnú a nezastupiteľnú pozíciu. Okrem odbornej prípravy študentov, vrátane výučby zameranej na praktickú stránku slovenského jazyka, lektorát sprostredkúva slovakistom najnovšie informácie o výsledkoch vedeckého bádania v oblasti domácej i zahraničnej slovakistiky. Prispieva k všestrannému poznaniu slovenských reálií v kontexte histórie a kultúry organizovaním rôznych podujatí (prednášky, prezentácie, kultúrne programy a pod.). S ohľadom na špecifické požiadavky katedry vypracováva učebné materiály a texty, pričom kladie dôraz na ich aktuálnosť. Momentálne sa na katedre slovanskej filológie študuje slovakistika na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.