Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Druhy štúdia
Druh štúdia Slovakistika ako samostatný odbor/program
Cieľová skupina pre budúcich pedagógov slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách
Obdobie každý rok; 10-semestrové štúdium + 2 semestre praxe
Ďalšie informácie Možnosť štúdia slovenského jazyka, slovenskej literatúry a reálií.
  
Druh štúdia Slovakistika ako súčasť širšieho štúdia (napr. v kombinácii)
Cieľová skupina pre budúcich pedagógov slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách
Obdobie každý rok; bakalárske štúdium: 6 semestrov; magisterské štúdium: 4 semestre + 1 semester praxe
Ďalšie informácie Možnosť štúdia slovenského jazyka, slovenskej literatúry a reálií.
  
Druh štúdia Slovenčina ako povinný predmet
Cieľová skupina pre všetkých študentov Segedínskej univerzity, ktorí majú záujem študovať slovenský jazyk a literatúru ako tzv. minor (druhý odbor)
Obdobie každý semester; 4 semestre
Ďalšie informácie Možnosť štúdia slovenského jazyka, slovenskej literatúry a reálií.
  
Druh štúdia Slovenčina ako povinne voliteľný predmet
Cieľová skupina pre študentov slavistiky
Obdobie každý semester; 1 semester
Ďalšie informácie Možnosť osvojiť si základy slovenského jazyka.
  
Druh štúdia Slovenčina ako výberový predmet
Cieľová skupina pre všetkých študentov Segedínskej univerzity
Obdobie každý semester, podľa individuálneho záujmu študentov (1 semester – 10 semestrov)
Ďalšie informácie Štúdium slovenčiny pre začiatočníkov aj pokročilých.
  
Druh štúdia Slovenčina pre verejnosť
Cieľová skupina pre všetkých záujemcov z verejnosti
Obdobie každý semester; podľa individuálneho záujmu študentov
Ďalšie informácie Kurzy sa realizujú v spolupráci so Spolkom segedínskych Slovákov.