Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Vedúci pracoviska
Meno a priezvisko doc. dr. Tuska Tünde, PhD.
Zameranie slovenský jazyk, sociolingvistika
Profil Tuska Tünde je absolventkou odboru slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na výskum problematiky kultúrno-historického významu Čabianskeho kalendára a na používanie slovenského jazyka v kruhu poslucháčov slovakistiky v Maďarsku. Je autorkou vedeckej monografie Tematická bibliografia Čabianskeho kalendára v rokoch 1920 – 1948; 1991 – 2012. V roku 2012 sa stala vedúcou Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity. Od roku 2000 pôsobí na čiastočnom úväzku aj vo Výskumnom ústave Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, kde v súčasnosti spolupracuje na projekte zameranom na spracovanie slovenských priezvisk v Maďarsku. Sedem rokov pôsobila ako šéfredaktorka ročenky Čabiansky kalendár. Od roku 2012 je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV a redakčnej rady vedeckého časopisu Nová filologická revue (www.fhv.umb.sk/nfr).
Email tuskatunde (at) yahoo (dot) co (dot) uk
Webová stránka http://www.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/szlovak/?Munkatarsak:Dr._Tuska_Tunde