Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie Lektorát slovenského jazyka a kultúry v Segedíne je prezentovaný aj v rámci samostatnej stránky na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/pages/Lektor%C3%A1t-slovensk%C3%A9ho-jazyka-a-kult%C3%BAry-v-Seged%C3%ADne/1391718047727830?ref=ts&fref=ts
Plány na tento rok Prednáškový pobyt prof. PaedDr. Jany Kesselovej, CSc., témy prednášok: Slovenský jazyk v škole, Korpusový výskum slovenskej morfológie. Beseda s básnikom a prekladateľom doc. Mgr. et Mgr. Jánom Gavurom, PhD., a prekladateľkou PhDr. Miroslavou Gavurovou, PhD. Filmový seminár