Katedra slovanskej jazykovedy

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Druhy štúdia
Druh štúdia Slovakistika ako samostatný odbor/program
Cieľová skupina Program je určený študentom slovenského jazyka a literatúry.
Obdobie Od akad. r. 2012/2013 každý rok; 5-ročné magisterské štúdium; 3-ročné doktorandské štúdium.
Ďalšie informácie
  
Druh štúdia Slovenčina ako povinný predmet
Cieľová skupina Pre študentov slovenského jazyka a literatúry.
Obdobie Slovenčina je povinný predmet počas 5-ročného štúdia.
Ďalšie informácie
  
Druh štúdia Slovenčina ako povinne voliteľný predmet
Cieľová skupina Pre študentov bohemistov.
Obdobie Počas dvoch semestrov.
Ďalšie informácie
  
Druh štúdia Slovenčina ako výberový predmet
Cieľová skupina Program je určený študentom bulharistiky a študentom bulharistiky diaľkovej formy štúdia.
Obdobie 1 semester slovanský jazyk podľa vlastného zváženia. Povinných 30 hodín slovanského jazyka podľa výberu.
Ďalšie informácie Je možné študovať slovakistiku ako druhý vysokoškolský odbor.
  
Druh štúdia Slovenčina pre verejnosť
Cieľová skupina
Obdobie
Ďalšie informácie Je možné usporiadať kurzy zo slovenčiny aj pre širšiu verejnosť. Častejšie ako individuálne štúdium.