Profil lektora

prof. Nataľja Jevgeňjevna Anaňjeva, DrSc.
wladenka (et) gmail (dot) com
Bulharsko
polonistika: vývin jazyka a dialektológia, onomastika, morfológia a sémantika slovesa
Späť