Departamentul de Filologie rusă şi slavă

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Druhy štúdia
Druh štúdia Slovakistika ako súčasť širšieho štúdia (napr. v kombinácii)
Cieľová skupina Program je určený pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia.
Obdobie Štúdium sa otvára každé dva roky.
Ďalšie informácie Slovenský jazyk sa vyučuje ako samostatný odbor – slovenčina ako predmet, v rámci bakalárskeho stupňa štúdia v kombinácii s iným cudzím jazykom.
  
Druh štúdia Slovenčina ako povinne voliteľný predmet
Cieľová skupina Predmet je určený pre študentov magisterského stupňa štúdia.
Obdobie Štúdium sa otvára každé dva roky.
Ďalšie informácie Slovenčina sa vyučuje aj ako povinne voliteľný predmet v rámci magisterského stupňa štúdia v odbore slovanské štúdiá.
  
Druh štúdia Slovenčina ako výberový predmet
Cieľová skupina Predmet je určený študentom bakalárskeho stupňa štúdia.
Obdobie Štúdium sa otvára každé dva roky.
Ďalšie informácie Od akademického roku 2012/2013 možno na Fakulte cudzích jazykov a literatúr Univerzity v Bukurešti študovať slovenčinu aj v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo ako voliteľný predmet, teda ako tretí jazyk.