Instytut Filologii Słowiańskiej

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Druhy štúdia
Druh štúdia Slovakistika ako súčasť širšieho štúdia (napr. v kombinácii)
Cieľová skupina Pre študentov Inštitútu slovanských jazykov.
Obdobie Zvyčajne každý druhý rok.
Ďalšie informácie Ide o päťročné štúdium (bakalárske + magisterské), v rámci ktorého si študenti počas piatich rokov osvojujú poznatky a vedomosti zo všetkých jazykových rovín s historickým vývojom slovenskej literatúry, a v neposlednom rade majú počas štúdia i vyučovanie zamerané na preklad a tlmočenie.
  
Druh štúdia Slovenčina ako povinný predmet
Cieľová skupina Pre slovakistov i neslovakistov študujúcich slovenčinu v kombinácii s iným slovanským jazykom.
Obdobie Zvyčajne každý druhý rok.
Ďalšie informácie Slovenčina je povinným predmetom pre slovakistov i neslovakistov študujúcich slovenčinu v kombinácii s iným slovanským jazykom (neslovakisti si vyberajú slovenčinu v druhom ročníku bakalárskeho štúdia).