Instytut Filologii Słowiańskiej

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Publikácie
Publikácia 1. Spyrka, Lucyna. 2004. Radošinské naivné divadlo. Między konwencją a kontestacją. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2004, 152 s. ISBN 83-226-1331-8. 2. Buczek Marta. 2010. O polskich przekładach prozy Vincenta Šikuli. Katowice : Wydawnictwo PARA, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010, 232 s. 3. Szymcak-Rozlach Mariola. 2010. Analityczne struktury werbo-nominalne w języku słowackim. Katowice : Wyd. PARA UŚ, 2010. s. 165. ISBN 978-83-61061-01-4. 4. Spyrka, Lucyna. 2016. Dramat słowacki w Polsce. Przekład w dialogu kultur bliskich : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 2016. ISBN 978-83-8012-831-6.
Kategória odborná monografia
Rok 0000
  
Publikácia Buczek Marta. 2009. Słowacki realizm magiczny w polskim przekładzie. In Przekłady literatur słowiańskich. T. I. Wybory translatorskie 1990-2006. Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2009, s. 191-211. Buczek Marta. 2009. Przekłady literatury słowackiej na język polski po roku 1989. In Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 102-112. Buczek Marta. 2009. Subkultura w powieści Doroty Masłowskiej pt.: Wojna polsko-ruska po flagą biało-czerwoną (Sneh a krv). In Slovanstvo na križivatke kultúr a civilizácií. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 118-126. Sojda Sylwia. 2010. Jazykové cvičenia pierwszym spotkaniem z językiem polskim na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. In Język polski i kultura1. Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego, Banská Bystrica, 2010, s. 60-68 Sojda Sylwia. 2010. Dysfemizmy w polskich i słowackich korpusach językowych. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23.-24.09.2009 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica : FHV UMB, 2010, s. 524-533.Spyrka Lucyna. 2009. Karvaš v Polsce, Mrożek na Słowacji, czyli funkcje przekładu a asymetria w dialogu. In Kontakty VIII. Kraków : Wydawnictwo Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych MNiSW RP oraz MS RS, 2009, s. 39-52. Spyrka Lucyna. 2009. Citová zmes Zuzany Uličianskiej po polsku, czyli przekład jako interpretacja a interpretacja przekładu. In Studia o Przekładzie pod redakcją Piotra Fasta, Nr 26. Katowice : Wyd. „Śląsk”, 2009, s.143-156. Spyrka Lucyna. 2010. Dramat polski w Słowacji po 1989 roku (przekłady i recepcja). In Literatura polska w świecie. Obecności. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010, s. 325-335. Spyrka, L. – Buczek, M. 2010. Badania słowacystów z Uniwersytetu Śląskiego nad przekładem i recepcją literatury słowackiej w Polsce. W: Z warsztatu współczesnego słowacysty. Red. H.Mieczkowska, A.Hudymač, Z.Babik. Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2010, s. 281-288 Spyrka Lucyna. 2011. Specyfika praktyki i nauczania przekładu ustnego w ramach języków bliskopokrewnych. In Zagadnień dydaktyki tłumaczenia ustnego. Częstochowa : Wyd. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2011, s. 63-74. Szymczak-Rozlach Mariola. 2009. Eufemizmy w wybranych słownikach języka polskiego i języka słowackiego. In Slovo-Tvorba-Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Bratislava : Veda, 2009, s. 224-234. Szymczak-Rozlach Mariola. 2009. Kategorialność komponentów nominalnych i werbalnych w analityzmach słowackich. In Kategorie w języku. Język w kategoriach. Katowice : Prace Naukowe UŚ, 2009, s. 154-162. Szymczak-Rozlach Mariola. 2010. Poprawność polityczna w kontekście procesu eufemizacji (na materiale słowackim, czeskim i polskim). In Literatura i język. Szkice opisowe i komparatywne. Gliwice : Wyd. GWSP, 2010, s. 132-139. Szymczak-Rozlach Mariola. 2011. Eufemizmy wyrazem grzeczności czy środkiem cenzury (na materiale słowackim i polskim) In Jazyk a komunikácia v súvislostiach III. Bratislava : UK, 2011.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 0000