Szláv és Balti Filológiai Intézetben

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Druhy štúdia
Druh štúdia Slovakistika ako samostatný odbor/program
Cieľová skupina Pre každého.
Obdobie každý rok - trvanie 5 rokov
Ďalšie informácie znalosť slovenčiny nie je podmienkou, otvára sa pri záujme aj 1 študenta
  
Druh štúdia Slovakistika ako súčasť širšieho štúdia (napr. v kombinácii)
Cieľová skupina študenti učiteľstva slovenského jazyka a a literatúry, stredoeurópskych štúdií, slavistiky
Obdobie každý rok - v učiteľskom programe 6 rokov
Ďalšie informácie znalosť slovenčiny nie je podmienkou
  
Druh štúdia Slovenčina ako povinný predmet
Cieľová skupina pre študentov slovakistiky a učiteľstva slovenčiny
Obdobie každý rok
Ďalšie informácie slovenčina je súčasťou každého semestra
  
Druh štúdia Slovenčina ako povinne voliteľný predmet
Cieľová skupina študenti slavistiky, stredoeurópskych štúdií, neslovanských jazykov
Obdobie každý rok
Ďalšie informácie dĺžka závisí od typu štúdia, spravidla 2 semestre
  
Druh štúdia Slovenčina ako výberový predmet
Cieľová skupina pre každého študenta univerzity
Obdobie každý rok
Ďalšie informácie dĺžka závisí od typu štúdia, spravidla 2 semestre
  
Druh štúdia Slovenčina pre verejnosť
Cieľová skupina pracovisko nerealizuje
Obdobie
Ďalšie informácie neotvára sa, kurzy realizuje Slovenský inštitút v Budapešti, ktorý sídli neďaleko univerzity