Kафедра славянской филологии

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Druhy štúdia
Druh štúdia Slovakistika ako samostatný odbor/program
Cieľová skupina Program je určený pre absolventov stredných škôl.
Obdobie raz za 4-5 rokov, 8 semestrov (bakalárske štúdium), 4 semestre (magisterské štúdium)
Ďalšie informácie aktuálne: prvý ročník bakalárskeho štúdia prvý ročník magisterského štúdia
  
Druh štúdia Slovakistika ako súčasť širšieho štúdia (napr. v kombinácii)
Cieľová skupina Program je určený pre absolventov magisterského štúdia resp. jeho doterajších ekvivalentov.
Obdobie podľa okolností, 3 roky
Ďalšie informácie doktorandské štúdium v odbore slavistika so zameraním na slovenský jazyk a literatúru
  
Druh štúdia Slovenčina ako výberový predmet
Cieľová skupina Program je určený pre študentov iných odborov na fakulte.
Obdobie podľa záujmu
Ďalšie informácie celofakultný kurz