Kафедра славянской филологии

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Aktivity pracoviska
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií Dňa 21. novembra 2017 sa uskutočnilo ďalšie zasadanie slovakistickej Spoločnosti Ľudovíta Štúra, ktorej hlavným cieľom je popularizácia slovenského jazyka a literatúry v Rusku. Členovia a sympatizanti „Spoločnosti“ sa zišli v knižnici Slovenského inštitútu. Na jej zasadaní sa prezentovalo 5. číslo almanachu Devín spolu s prekladmi dvoch básnických zbierok Miroslava Válka (Už nevybuchnú orgovány) a Jána Zambora (Čím sa k vám priblížim), ktoré tento rok vyšli v ruštine. Mimoriadnym hosťom zasadania bol básnik a prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Dňa 7. 12. 2017 sa na katedre slovanskej filológie konala česko-slovenská Mikulášska besiedka. Študenti slovakistiky sa s radosťou zúčastnili na tomto podujatí a do programu prispeli hudobným číslom − spolu s lektorkou slovenského jazyka a kultúry nacvičili a zaspievali niekoľko najznámejších slovenských ľudových piesní.
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií Lektorka slovenského jazyka a kultúry usporiadala v rámci lektorátu súťaž o najoriginálnejšiu prezentáciu Slovenska v ruštine s názvom „Slovensko očami študentov (tradične i netradične)“. Súťaže sa zúčastnilo 9 študentov, ktorí sa od septembra tohto akademického roka začali učiť slovenský jazyk. 12. 12. 2017 študenti predviedli svoje prezentácie. Väčšina z nich bola vytvorená v programe PowerPoint. Hodnotila sa obsahová a vizuálna stránka prezentácie, tvorivosť a spôsob prejavu študenta, originalita, nápaditosť, trvanie a celkový dojem prezentácie. Najlepšie prezentácie boli prezentované v rámci programu na vianočnom podujatí slovakistov.
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií Aj v tomto roku usporiadal lektorát slovenského jazyka a literatúry slovakistické vianočné podujatie s názvom „Slovenské Vianoce“, ktoré sa konalo 22. decembra 2017 na katedre slovanskej filológie. Program pozostával z prezentácie Slovenska, vianočných zvykov a tradícií na Slovensku, recitačných vystúpení, vianočných scénok, vianočných a novoročných prianí. Nechýbal ani spev kolied a slovenských ľudových piesní v podaní študentov. Okrem pedagógov a študentov katedry slovanskej filológie, katedry ruského jazyka a literatúry sa na podujatí zúčastnili aj hostia z ďalších škôl – študenti z MGIMO a žiaci zo Školy mladého filológa pri Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova . Pre všetkých prítomných lektorát slovenského jazyka a kultúry pripravil na záver vianočné pohostenie.
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií Organizovanie slovakistickej vianočnej besiedky, ktorej program pozostával z predstavenia vianočných zvykov a tradícií na Slovensku, recitačného vystúpenia. Nechýbal ani spev kolied a slovenských ľudových piesní v podaní študentov.
Platné pre rok 2016
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Международная славистическая конференция, посвященная 70-летию кафедры славянской филологии филологического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова (2013)
Platné pre rok 2013
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии (2013)
Platné pre rok 2013
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií vedeckých pracovníkov
Viac informácií Славистические чтения (2012)
Platné pre rok 2012
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie jazykové kurzy a cvičenia
Viac informácií lektorské cvičenia, slovenské reálie, prekladové cvičenia, cvičenia podľa jazykových rovín
Platné pre rok 0000
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií syntax slovenského jazyka, dejiny spisovnej slovenčiny, dejiny rusko-slovenských medziliterárnych vzťahov, analýza pamiatok dejín slovenčiny, slovenská poézia a próza polovice XX. str., slovanská jazykoveda a literárna veda v ich histórii a súčasnosti, spisovná slovenčina XX. str, poézia a próza slovenskej moderny, práca s elektronickými slovakistickými prameňmi...
Platné pre rok 0000
Kategória Veda
Typ kategórie organizácia vedeckých stretnutí a konferencií študentov
Viac informácií Ломоносовские чтения (každoročne)
Platné pre rok 0000
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií prednášky slovenskej germanistky o komparatívnej slovensko-nemeckej slovotvorbe a tvorbe slovných spojení
Platné pre rok 0000
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií účasť na slovensko-ruských kultúrnych podujatiach konaných v Slovenskom inštitúte v Moskve
Platné pre rok 0000