Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin (Fachgebiet: Westslawische Sprachen)

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Publikácie
Publikácia Hammel, Robert. 2014. Die Kamaldulenser-Bibel und die moderne slowakische Standardsprache. In Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik. Hrsg. von A. Nagórko. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag, 2014, s. 431-452.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2014
  
Publikácia Burkhardt, Hanna. 2014. Auswertung der peripheren religiösen Lexik anhand einer Informantenbefragung (Polnisch, Slowakisch, Tschechisch). In Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik. Hrsg. von A. Nagórko. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms Verlag, 2014, s. 41-55.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2014
  
Publikácia Hammel, Robert. 2013. Vyučovanie slovenskej syntaxe na Humboldtovej univerzite v Berlíne. In Slovenčina vo svete – súčasný stav a perspektívy. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 22. – 25. októbra 2013 v Bratislave. Ed. J. Pekarovičová – Z. Hargašová. Bratislava, 2013, s. 258-278.
Kategória príspevok v zborníku
Rok 2013