Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin (Fachgebiet: Westslawische Sprachen)

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie V roku 2014 – 2015 spolupracoval lektorát s Nemeckým divadlom v Berlíne, ktoré nás oslovilo ohľadom záujmu o študentov slovakistiky, ktorí by pomohli pri slovensko-nemeckom divadelnom predstavení. Predstavenie so slovenskými hercami E. Vášaryovou a D. Jamrichom pod názvom „Bludičky/Land der ersten Dinge“ sa konalo v Berlíne (premiéra – november 2014) i v Bratislave. Dve študentky lektorátu pri tom aktívne pomáhali vďaka znalosti slovenčiny. Zapojenie sa do spolupráce s divadlom podporilo aj pozitívnu propagáciu slovakistiky v Berlíne.
Plány na tento rok Sekcia západoslovanských jazykov i Lektorát SJ sa v júni 2015 zapojí po prvýkrát do podujatia „Dlhá noc vied v Berlíne“, kde bude lektorka viesť krátky zábavný jazykový kurz a kvíz v slovenskom jazyku pre širokú verejnosť.