Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Publikácie
Publikácia Ivanová, Martina - Sokolová, Miloslava - Kyseľová, Miroslava [et al.]. 2014. Valenčný slovník slovenských slovies na korpusovom základe. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta. 534 s,
Kategória odborná monografia
Rok 2014
  
Publikácia Kyseľová, Miroslava - Ivanová, Martina. 2013. Sloveso vo svetle kognitívnej gramatiky. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 247 s.
Kategória odborná monografia
Rok 2013
  
Publikácia Ivanová, Martina. 2016. Syntax slovenského jazyka. 2. uprav. a dopl. vydanie. Prešov: Vydavateľstvo PU. 288 s.
Kategória učebnica
Rok 2016