Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Aktivity pracoviska
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií Prednáška prof. D. Slančovej, CSc.: Svet v jazyku slovensky hovoriacich detí v ranom veku. Varšava 10. apríla 2017
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií Prednáška doc. Mgr. & Mgr. Jána Gavuru: Súčasná slovenská literatúra a literárny život (produkcia kníh a časopisov), Varšava 10. mája 2017
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií Prednáška Mgr. Alexandra Horáka, PhD.: Vybrané aspekty prekladu právnych textov z poľštiny do slovenčiny, Varšava 22. marca 2017
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií Exkurzia študentov Varšavskej univerzity na Slovensko, 22. - 25. mája 2017 (Oravský hrad - Banská Bystrica - Liptovské Sliače - Liptovský Mikuláš - Ružomberok - Havránok - Vlkolínec - Kežmarok - Prešov - Spišský hrad - Levoča)
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie študentské súťaže (prekladateľské, literárne, lingvistické...)
Viac informácií Prekladateľská súťaž pre študentov slovakistiky a slavistiky poľských univerzít: 1. miesto v kategórii Próza: Ewelina Giżycka (Varšavská univerzita)
Platné pre rok 2017