Кафедра словацької філології

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Vedúci pracoviska
Meno a priezvisko prof. Svitlana Pachomovová, DrSc.
Zameranie Pracuje v oblasti slovenskej, ukrajinskej, ruskej, a všeobecnej jazykovedy, doktorka vied, profesorka a vedúca Katedry slovenskej filológie, jedinej svojho druhu v priestore bývalého Sovietskeho zväzu. Po úspešnom absolvovaní štúdia na Filologickej fakulte pokračovala na Katedre všeobecnej a slovanskej jazykovedy v ašpirantúre, ktorú v roku 1985 pod vedením profesora Pavla Pavloviča Čučku ukončila dizertačnou prácou v odbore ruský jazyk. Nasledovalo šťastných desať rokov na Katedre ruského jazyka, ktoré prerušilo až otvorenie Katedry všeobecnej a slovanskej jazykovedy, z ktorej neskôr povstane aj dnešná Katedra slovenskej filológie. V roku 2000 sa jej podarilo uspieť na poli ukrajinskej lingvistiky, keď obhájila svoju doktorskú prácu na Jazykovednom inštitúte akadémie vied Ukrajiny v odbore slovanské jazyky - ukrajinský jazyk. Od roku 2001 až podnes je profesorka Pachomovová vedúcou Katedry slovenskej filológie, ktorej meno nie je neznáme tak v domácich ako aj v zahraničných slovakistických kruhoch. Napriek náročnej funkcii v pozícii vedúcej Katedry slovenskej filológie nezabúda Svitlana Mikolajivna ani na vedecko-výskumnú činnosť. Do dnešného dňa zoznam publikačných výstupov predstavuje takmer 150 jednotiek, medzi ktorými zastávajú popredné miesta práce v oblasti onomastiky, antroponymie alebo etymológie. Sústavná a systematická práca na poli slovensko-ukrajinskej komparatívnej jazykovedy začína prinášať svoje ovocie, napríklad, v ojedinelej učebnici slovenského jazyka pre cudzincov alebo v systematickej práci na dlho chýbajúcom výkladovom slovensko-ukrajinskom slovníku. Vďaka presnému a kvalifikovanému pohľadu profesorky Pachomovovej mohol jej výskum prekročiť hranice a stať sa známym tak na Slovensku, ako aj v Čechách, Rusku, či Bielorusku. Svitlana Mikolajivna je tímový hráč, ktorý dokáže oceniť kvality ostatných kolegov. Aj vďaka tomu je členkou viacerých redakčných rád odborných periodík tak v Kyjeve, ako aj v Užhorode. Pre svoje úspechy v oblasti jazykovedy sa stala stálou členkou Národného predstavenstva slavistov Akadémie vied Ukrajiny. Vďaka mnohým skúsenostiam v odbore a svojim nesporným pedagogickým kvalitám má profesorka Pachomovová viacero úspešných ašpirantov, ktorí sa rozhodli nasledovať jej profesionálne nasadenie a široký rozsah poznania v oblasti slovanskej filológie. Viacerí z nich majú tú česť byť v súčasnosti stálymi členmi Katedry slovenskej filológie.
Profil Po úspešnom absolvovaní štúdia na Filologickej fakulte pokračovala na Katedre všeobecnej a slovanskej jazykovedy v ašpirantúre, ktorú v roku 1985 pod vedením profesora Pavla Pavloviča Čučku ukončila dizertačnou prácou v odbore ruský jazyk. Nasledovalo šťastných desať rokov na Katedre ruského jazyka, ktoré prerušilo až otvorenie Katedry všeobecnej a slovanskej jazykovedy, z ktorej neskôr povstane aj dnešná Katedra slovenskej filológie. V roku 2000 sa jej podarilo uspieť na poli ukrajinskej lingvistiky, keď obhájila svoju doktorskú prácu na Jazykovednom inštitúte akadémie vied Ukrajiny v odbore slovanské jazyky - ukrajinský jazyk. Od roku 2001 až podnes je profesorka Pachomovová vedúcou Katedry slovenskej filológie, ktorej meno nie je neznáme tak v domácich ako aj v zahraničných slovakistických kruhoch. Napriek náročnej funkcii v pozícii vedúcej Katedry slovenskej filológie nezabúda Svitlana Mikolajivna ani na vedecko-výskumnú činnosť. Do dnešného dňa zoznam publikačných výstupov predstavuje takmer 150 jednotiek, medzi ktorými zastávajú popredné miesta práce v oblasti onomastiky, antroponymie alebo etymológie. Sústavná a systematická práca na poli slovensko-ukrajinskej komparatívnej jazykovedy začína prinášať svoje ovocie, napríklad, v ojedinelej učebnici slovenského jazyka pre cudzincov alebo v systematickej práci na dlho chýbajúcom výkladovom slovensko-ukrajinskom slovníku. Svitlana Mikolajivna je tímový hráč, ktorý dokáže oceniť kvality ostatných kolegov. Aj vďaka tomu je členkou viacerých redakčných rád odborných periodík tak v Kyjeve, ako aj v Užhorode. Pre svoje úspechy v oblasti jazykovedy sa stala stálou členkou Národného predstavenstva slavistov Akadémie vied Ukrajiny. Vďaka mnohým skúsenostiam v odbore a svojim nesporným pedagogickým kvalitám má profesorka Pachomovová viacero úspešných ašpirantov, ktorí sa rozhodli nasledovať jej profesionálne nasadenie a široký rozsah poznania v oblasti slovanskej filológie. Viacerí z nich majú tú česť byť v súčasnosti stálymi členmi Katedry slovenskej filológie.
Email
Webová stránka http://kafslov.clan.su