Zakład Filologii Słowackiej

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Vedúci pracoviska
Meno a priezvisko dr hab. Zbigniew Babik
Zameranie Historicko-porovnávacia jazykoveda, slovanská onomastika (predovšetkým toponomastika), etymológia, história a geografia jazykových výrazov, rekonštrukcia praslovanskej lexiky, slovanská historická prozódia (otázky prozodickej rekonštrukcie), problematika historickej morfológie a morfonológie.
Profil
Email zbigniew (dot) babik (at) uj (dot) edu (dot) pl
Webová stránka http://www.ifs.filg.uj.edu.pl/zbigniew-babik