Lektori

Vyslané lektorky a lektori sú nenahraditeľnými aktérmi vo vyučovaní slovenského jazyka v zahraničí, v propagácii Slovenska a jeho kultúrnych špecifík.. . V tejto sekcii nájdete profily tých v súčasnosti aktívnych aj prehľad bývalých lektorov a lektoriek.

Martin Benikovský
Ukraine

http://lektorat-uzhorod.webnode.sk

Zobraziť viac

Ľudmila Liptáková
Slovakia

kvalifikačný rast: 2013 – profesorka v odbore 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika; 2004 – docentka v odbore 75-02-9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej pova

Zobraziť viac