Profil lektora

Zuzana Omar Hargašová
z (dot) hargasova (et) gmail (dot) com
Rakúsko
dejiny spisovnej slovenčiny, diachrónna lingvistika, slovenčina ako cudzí jazyk
Späť