Section d'études slovaques, Département d'Europe centrale et orientale

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Druhy štúdia
Druh štúdia Slovakistika ako samostatný odbor/program
Cieľová skupina pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia
Obdobie každoročne, 3 až 5 rokov
Ďalšie informácie jediné univerzitné pracovisko vo Francúzsku, kde je slovenčina diplomovým predmetom
  
Druh štúdia Slovakistika ako súčasť širšieho štúdia (napr. v kombinácii)
Cieľová skupina pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia
Obdobie každoročne, 3 až 5 rokov
Ďalšie informácie
  
Druh štúdia Slovenčina ako výberový predmet
Cieľová skupina pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia
Obdobie každoročne, 3 až 5 rokov
Ďalšie informácie výberový predmet pri štúdiu zahraničného obchodu, didaktiky a iných oborov