Каtedra za slavistiku / Катедра за славистику

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie FB: stránka: facebook.com/LektoratBelehrad Pracovníci oddelenia slovakistiky: 1. Zuzana Čížiková (literatúra): docentka, t. č. na materskej 2. Stefana Paunović Rodić (lingvistika): odborná asistentka 3. Dalibor Sokolović (lingvistika, translatológia): docent 4. Ana Žikić (literatúra): doktorandka 5. Marina Hrib (lingvistika): praktikantka - doktorandka na Ústave J. Stanislava, SR 6. Adam Svetlik (literatúra): profesor z Univerzity v Novom Sade, externista
Plány na tento rok 16. - 20.11.2015 prebehli na pôde katedry Dni slovenského jazyka a kultúry Viac info: V rámci osláv Roku Ľudovíta Štúra sa na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade a Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, na lektorátoch slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva SR, konali Dni slovenského jazyka (16. - 20. 11. 2015). Pri tejto príležitosti navštívili obe pracoviská súčasní slovenskí autori Peter Šulej (Vydavateľstvo Drewo a Srd) a Peter Balko v rámci už tradičného projektu Litera tour (literarnyklub.sk) v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Literárnym informačným centrom v Bratislave a Veľvyslanectvom SR v Belehrade. Spisovatelia sa stretli na pôde fakúlt so študentami a pedagógmi oddelení slovakistiky. Na spoločnej besede, ktorú moderovala prof. Marta Součková, sa zoznámili s tvorbou týchto autorov a zároveň si hostia vypočuli preklady úryvkov svojich diel do srbčiny, ktoré študenti prekladali na translatologických seminároch (Belehrad) a úryvky svojich diel v slovenčine, ktoré umelecky predniesli mladí slovakisti (Nový Sad). Slovenskí autori sa zúčastnili aj kultúrneho podujatia PoŠtúrenie prvákov, ktoré je tradičnou iniciáciou slovakistických prvákov. V priestoroch Katedry slavistiky v Belehrade bola v spolupráci s Galériou Babka v Kovačici inštalovaná výstava najlepších slovenských ilustrátorov a výstava svetových ilustrácií ocenených v rámci BIB 2015, ktorú spolu s knižnými publikáciami, venoval slovakistom Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave Bibiana. Belehradskí slovakisti mali tiež možnosť obdivovať propagačné grafiky mladých slovenských študentov zo Školy úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave na tému Náš Ludevít očami mladích grafikou. Súčasťou Dní slovenského jazyka bola aj projekcia nového filmu True Štúr (film noir), ktorý bol víťazom súbehu výhláseného Slovenskou televíziou pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra a vznikol v koprodukcii s Crazy Company s. r. o. Premietania sa zúčastnil aj režisér hranej časti filmu Michal Baláž. Animovaná časť vznikla pod režisérskou taktovkou Nora Držiaka. Vizuálna stránka filmu je inšpirovaná estetikou filmu Sin City. Film si mohli študenti, pedagógovia i krajania pozrieť na pôde Veľvyslanectva SR v Belehrade a v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Dni slovenského jazyka a kultúry v Belehrade ukončila prezentácia Slovenska pod názvom Ako chutí Slovensko / slovenčina?, ktorú pripravili študentky 3. a 5. ročníka v spolupráci s lektorkou Helenou Ľos Ivoríkovou. Počas týchto dní bol predstavený aj zborník súťažných prác študentov lektorátov PoŠtúrenie mýtu, v ktorom sa na víťazných priečkach umiestnili študentky z Belehradu (1. miesto) a Nového Sadu (3. miesto). Zborník vydalo Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk - hlavný koordinárot Dní slovenského jazyka na všetkých lektorátoch slovenského jazyka a kultúry v zahraničí. Hlavným organizátorom projektu bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s lektorátmi v Belehrade a Novom Sade. http://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/sas/PoSturenie_mytu.pdf