Lettorato di Lingua e Cultura slovacca presso l'Università di Bologna con sede di Forlì

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada

Aktivity pracoviska
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 14. 2. 2018 - účasť lektorky a študentov na koncerte Petra Lipu - podujatie organizované Honorárnym konzulátom SR vo Forli
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 15. 3. 2018 - Popoludnie so slovenským filmom 6 - premietanie filmu Piata loď
Platné pre rok 2018
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie odborné prednášky a semináre
Viac informácií 27. 3. 2018 - prekladateľský seminár a beseda so spisovateľom Danielom Pastirčákom a prekladateľkou Miroslavou Vallovou
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií 28. 3. 2018 - návšteva knižného veľtrhu v Bologni (lektorka a študenti) - návšteva slovenského stánku, stretnutie s D. Pastirčákom a M. Vallovou
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií 18. 4. 2018 - prednáška Thinking big: architectural ambitions and authoritarian regimes in 20th century Slovakia (prof. Henrieta Moravčíková, Slovenská akadémia vied/STU), organizovaná v spolupráci s Fakultou politických vied vo Forli
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií 27. 4. 2018 - prednáška Agosto 1968 attraverso gli occhi dei documentaristi slovacchi (August 1968 očami slovenských dokumentaristov) - Mgr. Zuzana Nemčíková, lektorka SakoCj na univerzite La Sapienza v Ríme
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií 8. 5. 2018 - divadelné predstavenie UrbanFragment – la città in 24 ore (50-minutové divadelné predstavenie inšpirované 5 básňami súčasných slovenských autorov, odpremiérované v mestskom divadle)
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií - 15. 5. 2018 - stretnutie s režisérom Róbertom Švedom a premietanie filmu PRVÁ: Prekladateľka Zora Jesenská s talianskymi titulkami, ktoré preložila Camilla Zucchini v rámci svojej bakalárskej práce
Platné pre rok 2018
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií 23. 2. 2017 - Popoludnie so slovenským filmom 3 – premietanie filmu Pavla Barabáša S tebou ma baví Slovensko
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií 4. 4. 2017 - beseda a prekladateľský seminár s riaditeľkou Literárneho informačného centra v Bratislave Miroslavou Vallovou a spisovateľom Marekom Vadasom
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií 5. 4. 2017 - návšteva bolonského knižného veľtrhu – stretnutie študentov s M. Vallovou, M. Vadasom a ilustrátorkou D. Olejníkovou
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií 13. 5. 2017 - premiéra 45-minútového divadelného predstavenia Kandidát v slovenskom jazyku s talianskymi titulkami (hra bola inšpirovaná komédiou Ivana Stodolu Čaj u pána senátora, videozáznam je dostupný online: https://www.youtube.com/watch?v=TKoevdoJCbk&list=PLVBW8X3cjuf8alSAIZW6vNnSlJ7I5K21X&index=11 ) – podujatie sa uskutočnilo v rámci 25. ročníka univerzitného divadelného festivalu
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 19. 5. 2017 - viacjazyčné čítanie V. spevu Danteho Raja – slovenské verše v preklade V. Turčányho a J. Felixa predniesla Rossella Di Venere
Platné pre rok 2017
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie iné
Viac informácií 1. 6. 2017 - návšteva študentov bilingválnej sekcie Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave (26 študentov + 5 pedagógov); pripravený program (v spolupráci s prof. Lozanom, dekanom Fakulty jazykov a literatúr, prekladateľstva a tlmočníctva): a) Bologna: návšteva rektorátu Bolonskej univerzity; prezentácia možností štúdia b) Bologna: návšteva jedného z tzv. univerzitných múzeí – Museo di Palazzo Poggi – v budove Bolonskej univerzity c) Forlì: návšteva univerzitného areálu (Campus di Forlì), prezentácia možností štúdia, prehliadka učební d) stretnutie gymnazistov so slovenskými a talianskymi študentmi, ktorí momentálne študujú vo Forlì d) večera s honorárnym konzulom
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií 6. 7. 2017 - – účasť na viacjazyčnom čítaní textov piesní a básní v rámci univerzitného festivalu Zambest; tohtoročná téma: 70. roky (báseň Ivana Štrpku recitovala Beatrice Ricci)
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 22. 3. 2017 / 7. 6. 2017 -Večer slovenskej kuchyne 1 a 2 – workshop (pre nových študentov): príprava bryndzových halušiek
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie študentské súťaže (prekladateľské, literárne, lingvistické...)
Viac informácií 30. 9. 2017 – účasť na slávnostnom vyhlásení prekladateľskej súťaže Concorso Letterario Cittá di Forlì 2017 – odovzdanie ceny študentke slovenčiny, ktorá sa umiestnila na druhom mieste s prekladom básní Viery Prokešovej
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 15. 10. 2017 - účasť lektorky a študentov na festivale krátkometrážnych filmov Sedici Corto, Forlì - cyklus slovenských filmov
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií 18. 10. 2017 Večer slovenskej kuchyne - príprava bryndzových halušiek s novými študentmi
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 06. 11. 2017 Popoludnie so slovenským filmom 4 - premietanie filmu Učiteľka
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie exkurzie
Viac informácií 18. 11. 2017 – návšteva hrobov slovenských vojakov padlých počas druhej svetovej vojny vo Faenze spolu s honorárnym konzulom, študentmi slovenčiny a Slovákmi študujúcimi na Bolonskej univerzite
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií 20. 11. 2017 - Prednáška Viaggo in Italia nelle opere di tre autori slovacchi (Cesta do Talianska v dielach troch slovenských autorov) - dr. Anna Kruláková, Univerzita Komenského v Bratislave
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 11. 12. 2017 - Popoludnie so slovenským filmom 5 - premietanie filmu Slepé lásky
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií • 20. 11. 2017 - účasť lektorky a študentov: Výstava Legami, Bologna výstava slovenskej umelkyne Terézie Krnáčovej • 02. 12. 2017 - účasť lektorky a študentov: Podujatie Cittadino del mondo a fotografická výstava o Slovensku, Forlì podujatia organizované Honorárnym konzulátom SR vo Forli
Platné pre rok 2017
Kategória Kultúrne
Typ kategórie prednášky hosťujúcich vedecko-pedagogických pracovníkov
Viac informácií 1. 12. 2016 - Prednáška Mgr. Karola Mišovica, PhD. (divadelný vedec, pracovník Divadelného ústavu v Bratislave, pedagóg na Vysokej škole múzických umení) na tému "Goldoni na Slovensku (diela Carla Goldoniho v slovenských profesionálnych divadlách)". Podujatie tlmočili zo slovenčiny do taliančiny študentky tretieho ročníka. Organizátori: Lektorát slovenského jazyka a kultúry vo Forlì, Honorárny konzulát Slovenskej republiky vo Forlì
Platné pre rok 2016
Kategória Kultúrne
Typ kategórie besedy so slovenskými osobnosťami
Viac informácií 9. 11. 2016 - Večer slovenského animovaného filmu - prehliadka ocenených slovenských animovaných filmov s režisérom a vizuálnym umelcom Andrejom Kolenčíkom. Podujatie moderovala lektorka, zo slovenčiny do taliančiny ho tlmočili študentky tretieho ročníka. Organizátori: Lektorát slovenského jazyka a kultúry vo Forlì, Honorárny konzulát Slovenskej republiky vo Forlì, Slovenská kultúrna asociácia.
Platné pre rok 2016
Kategória Kultúrne
Typ kategórie tvorivé dielne (literatúra, história, divadlo, film, výtvarné umenie, a pod.)
Viac informácií 10. 11. 2016 - Workshop "Animačná technika stop motion a pixelácia" s Andrejom Kolenčíkom (podujatie bolo spojené s "Večerom slovenskej kuchyne" - t. j. ochutnávkou bryndzových halušiek)
Platné pre rok 2016
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 27. 10. 2016 - Popoludnie so slovenským filmom 1 - prednáška a premietanie filmu Slnko v sieti s anglickými titulkami (podujatie bolo určené pre aj študentov iných odborov)
Platné pre rok 2016
Kategória Kultúrne
Typ kategórie iné
Viac informácií 15. 12. 2016 - (Vianočné) popoludnie so slovenským filmom 2 - premietanie filmu Perinbaba s anglickými titulkami (podujatie bolo určené pre študentov iných odborov, nielen pre slovakistov) + ochutnávka slovenského vianočného pečiva
Platné pre rok 2016
Kategória Vzdelávanie
Typ kategórie jazykové kurzy a cvičenia
Viac informácií AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 (ZS, LS): Fondamenti di slovacco, Lingua slovacca, Lingua e Mediazione slovacca, Corso avanzato *AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 (ZS, LS): Fondamenti di slovacco, Lingua slovacca, Lingua e Mediazione slovacca, Corso avanzato
Platné pre rok 2016